AKTIVNÍ ÚČAST - INFORMACE, REGISTRACE

DŮLEŽITÁ DATA

11.10. 2021     Otevření informace na webových stránkách

15.12. 2021     Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

29.  5. 2022     Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                        (přednáška, elektronický poster, kurz)

13.  6. 2022     Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

30.  6. 2022     Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

15.  7. 2022     Program a informace autorům o délce přednášky

08.  8. 2022     Termín uploadu elektronického posteru

29.  8. 2022     Termín ukončení registrace on-line

08. – 10.  9. 2022       XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

OKRUHY PŘEDNÁŠEK

 1. Věda a výzkum v oftalmologii

 2. Katarakta a refrakce

 3. Glaukom

 4. Sítnice

 5. Rohovka

 6. Uvea

 7. Pedooftalmologie

 8. Orbita

 9. Neurooftalmologie

 10. Traumatologie

 11. Plastická chirurgie

 12. Onkologie

 13. Varia

 14. Posterová sekce

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Webové stránky: www.oft2022.cz

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ (viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE aktivní účasti on-line).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

 

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně. 

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 29. 5. 2022.

Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE- přihláška a informace – Registrace on-line)

 

UPOZORNĚNÍ!!! Odeslání registrace k aktivní účasti neznamená, že jste přihlášeni k účasti na výroční sjezd. Pro registraci na sjezd prosím zvolte registraci účastníků v registračním formuláři. Zde si dále můžete rezervovat ubytování a ostatní služby.

 

DŮLEŽITÉ!!! Při tvorbě abstraktu je nutno dodržet pevně danou strukturu. Pokud obdržíme abstrakt v jiné podobě, bude autorovi navrácen k přepracování. Vzorový abstrakt je dostupný ZDE.

 

Prohlášení o finančním zájmu

UPOZORNĚNÍ!!!  Součástí registrace k aktivní účasti je vyplnění a zaslání „Prohlášení o finančním zájmu“. Formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách sjezdu www.oft2022.cz/aktivni-ucast. Vyplněný formulář prosím zašlete e-mailem na adresu saskova@bos-congress.cz.

 

 

Kompletní podrobné informace ke zpracování abstraktů, šablona pro vytvoření e-posterové prezentace jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.oft2022.cz/aktivni-ucast.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu informováni nejpozději 13. 6. 2022 e-mailem. Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 15. 7. 2022. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu.

 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 29. 5. 2022
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)
 
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
     Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
     Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
     Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že  
     chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

Zaslání / EDITACE abstraktu

ON-LINE: přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 8. 8. 2022 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme). 

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF. 
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na: saskova@bos-congress.cz

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 8. 8. 2022, aby mohly být prezentovány na sjezdu.

KURZY

Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu

                        - navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka

                        - minimální a maximální doporučený počet účastníků

                        (příklad: KURZ - 45 minut – 200 Kč/1 osoba - 10 až 40 účastníků)

 

Prosíme o vyplnění celkových údajů ke kurzu.

 

INFO: Honorář vedoucímu kurzu

Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme po zařazení kurzu do programu.

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace - Instrukce pro PowerPoint.

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS.

 • Prezentaci si připravte ve formátu 16:9 (plátno v kongresovém sále je v tomto pomě­ru).


Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows), budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.   

 • Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

VIDEA/ OBRÁZKY

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do přípravny, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

 • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) – přineste si vlastní kodek.

 • SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 • OBRÁZKY: JPG je nejpoužívanější formát pro „vkládaní“ obrázků do prezentace (dále možno použít GIF, TIF nebo BMP formáty).

 

KAM PŘEHRÁT VAŠÍ PREZENTACI NA SJEZDU

Prosím, dostavte se s Vaší prezentací do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením Vaší sekce, ve které máte přednášku. V případě, že je Váš projev naplánován na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den.

 • Přípravna bude otevřena minimálně 60 minut před začátkem ranních sekcí, sály budou otevřeny minimálně 30 minut před začátkem sekcí.

 • Technici v přípravně Vaší prezentaci nahrají do systému a prezentaci s Vámi zkontrolují a vyzkouší, zda se zobrazuje správně. Dohodněte se s techniky na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 • Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí nebývá čas na kontrolu.

 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik v přednáškovém sále. Kontaktujte technika v přednáškovém sále o přestávce před zahájením programového bloku, ve kterém máte přednášku.

 • Použití vlastního notebooku nebo Macbooku je možné pouze po dohodě s techniky v přípravně a přednáškovém sále

 • Po skončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

UPOZORNĚNÍ! Při přednášce na začátku prezentace uvede každý přednášející název prezentace, jméno autora a slovně prohlášení o finančním zájmu formou:

Produkt

Investor

Konzultant

Zaměstnanec výrobce nebo distributora

Žádný

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

Prohlášení o finančním zájmu zašlete e-mailem na adresu saskova@bos-congress.cz.
V případě nedodržení struktury abstraktu bude abstrakt navrácen autorovi k přepracování.

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno