DŮLEŽITÁ DATA

11.10. 2021     Otevření informace na webových stránkách

15.12. 2021     Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

29.  5. 2022     Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                        (přednáška, elektronický poster, kurz)

13.  6. 2022     Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

30.  6. 2022     Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

15.  7. 2022     Program a informace autorům o délce přednášky

08.  8. 2022     Termín uploadu elektronického posteru

25.  8. 2022     Termín ukončení registrace on-line a možnost objednání účasti na kurzech a sympoziích

08. – 10.  9. 2022   XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno