HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

 8. 9. – 10. 9. 2022

 

MÍSTO KONÁNÍ

Výstaviště Brno – Kongresový pavilon E
Výstaviště 405/1

Brno

POŘÁDÁ

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Oční klinika FN a LF MU Brno

 

PREZIDENT SJEZDU

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno

   

VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.

MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.

MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

Bc. Jana Kyseláková

Hana Procházková

JEDNACÍ JAZYK

čeština, slovenština

CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

Počet kreditů za pasivní účast bude upřesněna po schválení programu ČLK.

Informace pro aktivní účastníky:

7 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (hlavní autor)  

5 kreditních bodů – aktivní účast přednáška (spoluautor)     

5 kreditních bodů – prezentaci posteru (hlavní autor)         

3 kreditní body – spoluautor posteru

1 kreditní bod – spoluautor posteru 4. a další v pořadí  

5 kreditních bodů – příspěvek ve sborníku (hlavní autor)

4 kreditní body – příspěvek ve sborníku (2. a 3. autor)

2 kreditní body – příspěvek ve sborníku (4. a další autor)      

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí  o zaregistrování  do  portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.


Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno