KONTAKT

REGISTRACE a INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Tel.: +420 475 207 082

E-mail: info@bos-congress.cz

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST, PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
                 Mgr. Denisa Sasková                              Jeanette Lacinová
             Tel.: +420 475 534 332                     Tel.:   +420 475 214 226
       E-mail: saskova@bos-congress.cz      E-mail: lacinova@bos-congress.cz

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno