Kurzy čtvrtek 8.9.2022

7809059_100702_S.jpg

K1 - Biometrie a výpočet hodnoty nitrooční čočky 7: Jak se vyznat v současné
nabídce vzorců a jak minimalizovat refrakční překvapení

8:30 - 10:00 hodin, ZMĚNA trvání kurzu, kurz trvá 90 min

Cendelín J.1, Heřmanová D.1,3
1Ofta Plzeň

2Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

3FBMI ČVUT Kladno

 

Témata kurzu:

Přehled aktuálních metod výpočtu nitrooční čočky

Možnosti snížení rizika refrakčního překvapení – jak rozpoznat rizika u běžných zákroků a jak postupovat u složitějších pacientů (po předchozích rerakčních operacích, u ketratokonu atd.)

Způsoby řešení nežádoucího výsledku po implantaci nitroočních čoček

K1 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K2 - Neuritidy optiku u zánětlivých onemocnění CNS

9:30 - 10:30 hodin

Pavel D., Preiningerová-Lízrová J.
Oční a neurologická klinika VFN Praha 2

Aktuální stav v léčbě demyelinizačních onemocnění . Neuritidy optiku u demyelinizačních onemocnění.

 

  1. Charakteristika (RS,MNOSD, MOGAD,…)

  2. Typické a netypické neuritidy

  3. Aktuální vyšetřovací možnosti (ev. jen OCT s typ. nálezy)

   4. Aktuální terap. možnosti

K2 cena 200 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K3 - Základy preskripce brýlové korekce u dětí ve všeobecné oftalmologické praxi

13:30 - 14:30 hodin

Korbasová M.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Cílem kurzu je seznámení s běžnými vyšetřovacími postupy u dítěte ve všech věkových kategoriích se zaměřením na předškolní a mladší školní věk, které byly odeslány k očnímu vyšetření nejčastěji z preventivní pediatrické prohlídky.

 

Z výsledků cykloplegické refrakce, vizu, postavení očí a věku je třeba správně stanovit korekci do brýlí, což bude demonstrováno na konkrétních případech. Zmíněna bude i problematika vysokých anizometropií, spasmu akomodace a dětí s bolestmi hlavy.

K3 cena 400 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K4 - OCT ANGIOGRAFIE - praktické využití v každodenní praxi

13:30 - 14:30 hodin

Fillová D.
Oční Centrum Praha

Kurz bude zaměřen využití diagnostické metody OCT angiografie v běžné praxi oční ambulance. Náplní kurzu bude především znalost praktické aplikace metody a schopnost porozumění a hodnocení snímků i přes artefakty měření.

K4 cena 500 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K5 - Chci být bez brýlí a šlhám. Můžete mě operovat?

15:00 - 16:00 hodin

Flemrová V.
EOK Lexum Praha

Kurz se věnuje problematice  refrakčních operací u pacientů se strabismem. Zabývá se otázkou kdy, koho a za jakých podmínek můžeme k operaci indikovat a vyloučit riziko pooperační diplopie. Stejné diagnostické postupy platí jak pro refrakční operace, tak při plánování operací katarakty u pacientů se strabismem.

K5 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K6 - Neobvyklé nitrooční tumorózní útvary     

15:45 - 16:35 hodin

Kaincová I.
Oční klinika, 1.lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice

 

Budeme prezentovat méně časté nitrooční tumorózní nálezy. Součástí prezentace bude diferenciální diagnostika a kazuistická sdělení.

K6 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K7 - Komplikovaný průběh operace katarakty: přehled možností řešení úzké zornice, IFIS, defektů duhovky, postižení pouzdra a zonuly             

16:30 - 18:30 hodin, ZMĚNA trvání kurzu, kurz trvá 120 min

Cendelín J.
Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Na modelu jsou prezentována řešení různých komplikovaných situací při operaci katarakty – především se jedná o širokou škálu pomůcek a operačních postupů.Při záběrech z vlastních operací jsou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých postupů.

K7 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K8 - Případ nejen pro začínajícího oftalmologa
(k problematice obrn některých hlavových nervů)                           

17:00 - 18:30 hodin

Bydžovský J., Diblík P., Kuthan P., Premová N., Sklenka P.      Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha

                                             

V kurzu nejen pro začínající oftalmology si dovolujeme stručně demonstrovat anatomické podklady, možné příčiny, klinické projevy, způsoby vyšetření a eventuální možné způsoby léčby obrn některých hlavových nervů. Kurz bude doplněn drobnými kasuistikami a / nebo fotografiemi klinických nálezů jednotlivých obrn.

K8 cena Lékaři 280 Kč

               Sestry 140 Kč

               Studenti 30 Kč

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno