Kurzy pátek 9.9.2022

7809059_100702_S.jpg

K9 - Perimetrie vneurooftalmologii                 

8:00 - 9:30 hodin

Bartošová J.
Oftalmologická klinika FNKV Praha 10

Kurz je určen zejména pro začínající oftalmology, pro lékaře v předatestační přípravě a lékaře se zájmem o neurooftalmologickou problematiku.

Cílem kurzu je naučit se orientovat v problematice a dle typu výpadu na perimetru umět určit lokalizaci léze ve zrakové dráze.

Na začátku kurzu zopakujeme základní anatomii zrakové dráhy a uspořádání senzorických vláken v jednotlivých částech zrakové dráhy. Hlavní část kurzu je zaměřena na patologické procesy ve zrakové dráze a defekty v perimetru, které mohou způsobit. V závěru kurzu budou uvedeny kazuistiky k příslušné problematice.

Uspořádání vláken v jednotlivých částech zrakové dráhy má retinotopické uspořádání. Znalost základních topograficko-anatomických vztahů nám významně pomůže usnadnit diagnostiku a při včasném stanovení diagnózy v mnoha případech i zachránit zrakové funkce.

OBSAZENO

K9 cena 400 Kč

7809059_100702_S.jpg

K10 - LAXITA VÍČKA –  směrující faktor při řešení afekcí postavení víčka a tumorózních lézí při margu víčka             

8:00 - 9:00 hodin

Kasl Z.
Oční klinika LF UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň (1)

V úvodu kurzu projdeme základní anatomii víček a s ní spojenou funkci víček. Mezi základní kvality dobré funkčnosti víčka patří jeho laxita. Ta je důležitým směrujícím faktorem při volbě optimálního chirurgického výkonu a je třeba ji před plánováním korekce léze vždy správně vyšetřit. Informace o laxitě víčka nám umožňuje plánovat korekce postavení víček, ale pomáhá také určit maximální možný rozměr excize tumoru při margu víčka, pokud plánujeme následnou sanaci rány end to end. Ovlivňuje také volbu dalších technik, které vyžadují použití laloku či volného transplantátu. V poměru k laxitě víčka je rozměr tumoru na víčku z hlediska operability relativní.

K10 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K11 - Diabetická retinopatie - indikace k laserovému ošetření sítnice             

9:30 - 10:15 hodin

Matušková V.
Oční klinika FN, Brno

 

Kurz je určen pro ambulantní oční lékaře a lékaře nezabývající se vitreoretinální problematikou. Cílem kurzu je přehledně seznámit účastníky se základními indikacemi k laserové fotokoagulaci. Kurz je koncipován formou prezentace fotek pacientů a diskuse nad indikacemi. Na závěr kurzu bude dobrovolný krátký test  se samovyhodnocením.

K11 cena 230 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K12 - Vzdělávání pro mladé oftalmology            

12:45 - 13:45 hodin

Marešová K.
Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

V kurzu budou účastníci seznámeni s možnostmi vzdělávání na internetu, možnostmi vzdělávání, které poskytuje spolupráce s Americkou oftalmolgickou akademií. Ukážeme vzdělávací aplikaci AAO.  Dále účastníky seznámíme s podporou mladých oftalmologů cestou Evropské oftalmologické společnosti (SOE) a v neposlední řadě zmíníme zkušenosti zkoušejících i zkoušených na Evropských oftalmologických atestací EBO.

K12 zdarma

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K13 - Subjektivní refrakce          

10:45 - 11:45 hodin

Vlasák O.
Lexum, Brno

 

Kurz informuje o způsobu určení správné sférické a cylindrické složky korekce pomocí brýlové sady či foropteru. Seznamuje s možnostmi managementu pacientů se skrytým šilháním a pomáhá tyto pacienty také detekovat. Součástí kurzu budou i vytištěné podklady.

K13 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K14 - Operace katarakty u pacientů s onemocněním rohovkového       

13:15 - 14:15 hodin

Studený P., Netuková M., Klézlová A.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK

Operace katarakty u pacientů s onemocněním rohovkového endotelu je relativně častým zákrokem, přesto její postup není dosud zcela standardizován. Provedení obou výkonů v jednom kroku, či s odstupem má své výhody i nevýhody. Výběr a výpočet optimální nitrooční čočky má u těchto pacientů svá specifika, která je nutno s pacientem před operací prodiskutovat. Rovněž pooperační péče u pacientů s kombinovaným zákrokem může být poněkud odlišná. Autoři prezentují svoje zkušenosti, výsledky těchto operací a doporučení pro praxi. Kurz je určen jak kolegům kataraktovým chirurgům, oftalmologům se zájmem o rohovkovou problematiku i terénní oftalmology.

K14 zdarma

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K15 - FUCHSOVA ENDOTELOVÁ DYSTROFIE ROHOVKY       

16:15 - 17:15 hodin

Skalická P.
Oční klinika VFN

Cílem kurzu je prezentovat všechny současné poznatky o Fuchsově endotelové dystrofii rohovky (FECD). První část bude zaměřena na typické klinické projevy, diferenciální diagnostiku a budou objasněny genetické aspekty dystrofie. Druhá část se bude zabývat dostupnou léčbou, tedy zadní lamelární transplantací rohovky, její indikací a komplikacím. Podrobně bude vysvětlena pooperační péče. V závěru budou nastíněny nové směry ve vývoji perspektivních léčebných metod. Kurz je vhodný pro lékaře v předatestační přípravě, ale i další kolegy se zájmem o onemocnění rohovky.

K15 cena 500 Kč

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno