Kurzy sobota 10.9.2022

7809059_100702_S.jpg

K16 - Mnoho tváří centrální serózní chorioretinopatie  

8:30 - 9:15 hodin

Myslík Manethová K.
Fakultní Thomayerova nemocnice

Kurz „Mnoho tváří centrální serózní chorioretinopatie“ se zaměřuje zejména na novinky v patogenezi, diagnostice tohoto onemocnění a diskutuje rozmanitost i smysluplnost dostupných léčebných modalit. Kurz nabídne ucelený vhled do problematiky CSC a je určen nejen pro sítnicové specialisty, kteří se s touto problematikou denně setkávají, ale i pro ambulantní oftalmology, u nichž záchyt, včasná diagnostika a správné nastavení léčby CSC začíná.

Těším se na setkání s Vámi a věřím v bohatou diskuzi nad tímto pozoruhodným onemocněním.

K16 cena 400 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K17 - Využití ultrazvuku v klinické praxi   

8:30 - 9:15 hodin

Karhanová M., Bábková B., Kalitová J., Marešová K.
Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Cílem kurzu je seznámit všechny účastníky se základy využití ultrazvuku v oftalmologii. Po krátkém teoretickém úvodu bude následovat rozbor jednotlivých patologických stavů se zaměřením na diferenciální diagnostiku. Důraz bude kladen zejména na praktickou stránku vyšetření a tipy do praxe.

K17 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K18 - Diferenciální diagnostika juvenilního glaukomu   

9:30 - 10:30 hodin

Mareš J., Fichtl M., Hložánek M.
Fakultní nemocnice v Motole

 

Kurz je určen především ambulantním lékařům a lékařům před atestací. V první části kurzu bude diskutována problematika a specifika diagnostiky juvenilního glaukomu. Ve druhé části kurzu bude široce probrána jeho diferenciální diagnostika, doplněna kazuistikami pacientů. V rámci kurzu bude probrána i správná technika měření nitroočního tlaku u dětských pacientů různými metodami a interpretace výsledků vyšetření na OCT a perimetru.

K18 cena 200 Kč

7809059_100702_S.jpg
OBSAZENO

K19 - NEUROPATIE OPTIKU –  Co potřebuji vědět 

11:00 - 12:00 hodin

Kasl  Z.
Oční klinika LF UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
 

Neuropatie optiku mají širokou etiologickou škálu. Cílem našeho kurzu je představit zejména ty nejčastější léze optiku a zároveň neopomenout méně frekventované neuropatie, které budou zmíněny v rámci diferenciálně diagnostické rozvahy. Specifickou skupinu neuropatií tvoří glaukom, který bude v této prezentaci zmíněn okrajově. Ve sdělení cílíme především na cévní neuropatie optiku a některé kontroverze v jejich terapii. Dále budeme hovořit o demyelinizačních, dalších zánětlivých a ostatních lézích optiku včetně hereditárních.

K19 cena 300 Kč

7809059_100702_S.jpg

K20 - Poleptání povrchu oka

11:00 - 12:00 hodin

Netuková M.
Oční klinika FNKV a 3. LFUK

 

Hlavním cílem kurzu je nastavení komplexního pohledu na poleptání a popálení povrchu oka. Zaměříme se především na správné postupy první pomoci a včasné následné péče, která́ hraje klíčovou roli v dalším průběhu a prognóze onemocnění. Dále budou prezentovány možnosti řešení pozdních dopadů tohoto devastujícího a zrak ohrožujícího stavu. Představíme možnosti moderní terapie jak jednostranného, tak oboustranného poleptání oka. Jedná se zejména o transplantace a kultivace limbálních či jiných zárodečných buněk. Problematika bude ilustrována na konkrétních případech z klinické́ praxe.

K20 cena 200 Kč

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno