OKRUHY PŘEDNÁŠEK

 1. Věda a výzkum v oftalmologii

 2. Katarakta a refrakce

 3. Glaukom

 4. Sítnice

 5. Rohovka

 6. Uvea

 7. Pedooftalmologie

 8. Orbita

 9. Neurooftalmologie

 10. Traumatologie

 11. Plastická chirurgie

 12. Onkologie

 13. Varia

 14. Posterová sekce

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno