REGISTRAČNÍ POPLATKY A PLATBY

REGISTRACE on-line byla zastavena.

REGISTRACE on-line A OBJEDNÁVKY KURZŮ BYLY ZASTAVENY.

Další registrace na místě NEBUDOU K DISPOZICI - SJEZD JE OBSAZEN.

Kurzy a sympozia si můžete zakoupit, nebo rezervovat na místě od 8.9.2022 u přepážky KURZY A SYMPOZIA.

(pouze pro registrované účastníky sjezdu, registrace možná do vyčerpání kapacit kurzů)

Společenský večer-prodej u pokladny do vyčerpání kapacity (nejpozději do 9.00 hodin dne 9.9.2022)

Obědy - k dispozici jsou obědy na čtvrtek 8.9. a sobotu 10.9.2022 prodej u pokladny do vyčerpání kapacity (nejpozději do 9.00 v den obědu).

ZÁZNAM SJEZDU

Veškeré hlavn bloky odborného programu budou zaznamenány formou video záznamu. Záznam odborného programu bude k dispozici od 10. října 2022. 

 

Účastníci sjezdu – přístup zdarma (automaticky obdrží přístup e-mailem)

Zájemci bez účasti na sjezdu – poplatek 600,- Kč

 

Možnost zakoupení přístupu pro zpětné shlédnutí odborného bloku je k dispozici   ZDE  

Lékař/ka člen ČOS

Termín úhrady do 30.6.2022

1.700 Kč

Termín úhrady od 1.7.2022

2.100 Kč

Lékař/ka nečlen ČOS

Termín úhrady do 30.6.2022

2.100 Kč

Termín úhrady od  1.7.2022

2.500 Kč

Rezident***

Termín úhrady do 30.6.2022

1.200 Kč

Termín úhrady od   1.7.2022

1.400 Kč

Lékař/ka jednodenní účasti

Účast 8.9.2022

Účast 9.9.2022

1.200 Kč

1.200 Kč

Účast 10.9.2022

   850 Kč

VŠ - nelékař/ka*

Termín úhrady do 30.6.2022

2.100 Kč

Termín úhrady od   1.7.2022

2.500 Kč

Sestra účast 9.9.2022
SYMPOZIUM SESTER

Termín úhrady do 30.6.2022

   600 Kč

Termín úhrady do   1.7.2022

   750 Kč

Sestra účast 8.-10.9.2022

Termín úhrady do 30.6.2022

 1.000 Kč

Termín úhrady do   1.7.2022

 1.200 Kč

Student/ka do 26 let**

Termín úhrady do 30.6.2022

   450 Kč

Termín úhrady do   1.7.2022

   550 Kč

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE

Vypište prosím formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.

 

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Cena registračního poplatku zahrnuje:

  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu sjezdu

  • sjezdové materiály

  • občerstvení o přestávkách sjezdu

 

*    VŠ - zdravotnický nebo pedagogický pracovník nelékař (terapeut, instruktor apod.)
**   Student/ka do 26 let zašle po registraci na email denkova@bos-congress.cz

      kopii své ISIC karty nebo jiné potvrzení o studiu

*** Rezident zašle po registraci na e-mail info@bos-congress.cz potvrzení z       

      pracoviště

ÚHRADA POPLATKŮ

Úhradu plateb proveďte na účet firmy BOS. org s.r.o. ve prospěch účtu:

Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Adresa banky: pobočka Ústí nad Labem, Mírové nám. 35a, 400 01 Ústí nad Labem

Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1002040764/2700                     IČ: 64049876

Variabilní symbol: 202202                          DIČ: CZ64049876                                       

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí

Název banky: FIO banka, a. s.

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic

Adresa majitele účtu:  BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic

Číslo účtu - standardní platba ze SR bez poplatku: 2300539226/8330                        

IBAN: CZ3620100000002300539226           

SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: 202202      

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka.

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP ODKAZ: https://www.fio.cz/ (Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů  naleznete v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP). Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem banky

Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad.

  

Ceny ubytování a stravování jsou uvedeny včetně 10% DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21% DPH.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. BOS.org s.r.o.,

Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 640498796, DIČ: CZ64049876

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno