STORNO POPLATKY

Storno účasti - registrační poplatek

• do  16. 8. 2022 bez storno poplatků
• od  17. 8. 2022 do 21. 8. 2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  22. 8. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

Storno stravování, společenského programu

• do  16. 8. 2022 bez storno poplatků
• od  17. 8. 2022 do 24. 8. 2022 storno poplatek 50 % ze stornované objednávky
• od  25. 8. 2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno účasti, musí být nahlášeno písemně sekretariátu sjezdu e-mailem: info@bos-congress.cz.

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč bude odečten
od zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

 

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno