ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi pozvat Vás na XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 8.–10. 9. 2022 v prostředí BVV Brno. Naším cílem je připravit pro Vás setkání s hodnotným odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu budou onemocnění a chirurgie rohovky, současná problematika ambulantní oftalmologie, konzervativní i chirurgická léčba sítnicových chorob. Naší snahou nicméně bude, aby přednášky i posterová sekce obsáhly oftalmologii v celé její šíři.

 

Těším se s Vámi na viděnou v Brně.
 

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
Přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno

FN Brno.jpg
MUni med.jpg
Logo ČOS.jpg

XXX. VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

8. - 10. 9. 2022, Brno